Teamplayers

Teamplayers


Teamplayers betekent ‘samen presteren’: energiek in teamverband werken aan een projectopdracht(en) en uitvoeringsopdracht(en) uit de beroepspraktijk, met een resultaat waar een opdrachtgever op rekent. Samen vormen studenten van de drie opleidingen een projectteam waarin zij een jaar lang, één dag in de week, een projectopdracht zullen vervullen.

Heeft u een uitdagende projectopdracht voor onze studenten? Download dan snel het onderstaande aanvraagformulier en mail hem naar info@bureau-sport.nl.

Aanvraagformulier Teamplayers 2019-2020

Teamplayers Projecten


Voor Welzijn Loosduinen
Welzijnsorganisatie VÓÓR Welzijn is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Ypenburg, Leidsche veen en Haagse Hout. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. Onze integrale dienstverlening is gebaseerd op de vraag van bewoners. Daar waar nodig is gaan wij er actief op af.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Club Sport en Zo
Club Sport & Zo is een initiatief van Sport & Evenementen Haaglanden in de Delftse wijk Voorhof en wordt momenteel officieel opgericht. De activiteiten lopen, maar organisatorisch moet er nog veel gebeuren. Ook zijn er ambities om uit te breiden naar de wijk Buitenhof. Ook dit moet worden georganiseerd.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Haagse Schoolsport Olympiade
De Haagse Schoolsport Olympiade is een sport evenement voor alle Haagse P.O. scholen (groep 8) wat op twee dagen (totaal circa 3200 leerlingen) op en rond de sportcampus Zuiderpark gehouden gaat worden. Tijdens deze twee dagen moet de Olympische sfeer goed naar voren komen in oa opening en sluitingsceremonie. De leerlingen strijden tegen elkaar in een aantal Olympische teams/ en individuele sporten.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Vlaardingen in Beweging - Kies je sport
Vlaardingen in Beweging (ViB) is een jonge dynamische organisatie die midden in een grote ontwikkelfase zit. ViB is de beweegmakelaar in Vlaardingen. Op verschillende thema’s zoals jongeren, jeugd, aangepast sporten en ouderen werken wij projectmatig naar een optimaal resultaat in samenwerking met ons netwerk en wijkgericht. Met als doel om de Vlaardingse burger meer in beweging te krijgen in de brede zin van het woord.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
BSO Hakuna Matata
Talententuinen is een stichting die, in het kader van talentonwikkeling sportstimulering, het mogelijk wil maken om voor elk kind sportactiviteiten te ontwikkelen op en rondom de school. Binnen de Brede Buurtschoolprofielen die er zijn, zullen er naschoolse activiteiten van 15 tot 17 uur gegeven worden door vakleerkrachten, mensen van de vereniging en professionals uit de buurt en/of binnen hun tak van sport. Zo kunnen er clinics, workshops en kort/langslopende cursussen gegeven worden.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Zwementie
Zwementie is een initiatief waarbij jonge mensen samen gaan zwemmen met mensen met dementie. Zwementie geeft zwemplezier aan iedereen (jong en oud) met een (beginnend) dementie-beeld en hun mantelzorgers of begeleiders. Naast bewegen biedt Zwementie ontspanning en contact.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Welzijn E25
E25 zet zich in voor jeugd en jongeren in Westland, Maassluis, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Om jongeren bewust te laten maken van bewegen en het plezier dat sport met zich mee brengt worden er 4 evenementen op jaarbasis georganiseerd. Hier wordt gestreefd om met zoveel mogelijk betrokken lokale partijen samen te werken.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Mooi Welzijn, Escamp II
MOOI staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van omgeving en individu. MOOI heeft één motto en één visie: ‘MOOI verbindt mensen’. Dit uit zich in het uitgebreide aanbod aan diensten, cursussen en activiteiten voor jong en oud. Vanuit verschillende locaties in Den Haag en Zoetermeer en omstreken zetten zij zich in voor het verbeteren van het welzijn in de buurt, wijk en stad. MOOI is een professionele organisatie die als maatschappelijk ondernemer samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud geeft aan modern welzijnswerk.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Schakenbosch
Schakenbosch is het behandelcentrum JeugdzorgPLUS in Leidschendam waar 100 jongeren met een lichte verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek binnen geslotenheid werken aan zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij. Een open leefklimaat en een individueel integraal behandelprogramma zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. We bieden plaats aan jongeren van 12 tot 18 jaar uit de regio Zuid-Holland West. Op het terrein is het Schakenbosch college (vanuit Horizon koepel), waar de meeste jongeren naar toe gaan. Wij zoeken echte gedreven teamplayers die sportgerichte activiteiten mee kunnen opzetten, vormgeven en uitbouwen om zo samen een gezonde school en een gezond leefklimaat (voeding, bewegen, voorlichting) op de 12 groepen te maken.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Fitste bedrijf van Nederland
Het FBDH van gemeente Den Haag is een platform en netwerk voor Haagse werkgevers en werknemers die zich bezig houden met duurzame inzetbaarheid. Het FBDH verbindt, inspireert, deelt en adviseert over vitaliteit op de werkvloer door middel van het organiseren van verschillende bijeenkomsten. Eén van de doelen van het FBDH is om Haagse werknemers en -gevers te stimuleren om deel te nemen aan bedrijfssport. Met het oog op 2021! In dat jaar vindt de European Company Games in Nederland plaats en wil Den Haag sport hoofdstad van Europa worden.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Bouwlust schoolsport team
Het Bouwlust Schoolsport Team bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 6 verschillende basisscholen in de wijk bouwlust. We verzorgen het naschoolse sport aanbod in de wijk en we proberen de kinderen op verschillende manieren met sport in aanraking te laten komen. Zo zijn we in 2016/2017 onder andere een paardrijdproject gestart en kunnen de kinderen na schooltijd paardrijden bij Hippisch Centrum Westland.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Ipse de Bruggen, Moef beweegprogramma
Ipse de Bruggen is een organisatie die zorg biedt aan ruim 5000 mensen met een verstandelijke beperking op verschillende locaties in Zuid-Holland waaronder in Nootdorp en Delft. Dit gebeurt zowel op het gebied van wonen, dagbesteding, behandeling en recreëren voor alle leeftijdsgroepen.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Middin
Middin is een organisatie die ondersteuning geeft aan kinderen, volwassenen en ouderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking of niet aangeboren hersenletsel. De organisatie heeft zo’n 2600 medewerkers die aan ruim 4400 cliënten ondersteuning bieden, verspreidt over ruim 180 locaties.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Gemiva (Sparring)
De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die – tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving. We dragen bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Haaglanden Beweegt
Haaglanden Beweegt is een allround sport- en evenementenbureau in de gemeente Rijswijk en Delft en werkt o.a. in opdracht van gemeenten, onderwijs, kinderopvang, sportverenigingen, bedrijven en particulieren. Wij organiseren evenementen als bedrijfssport, clinics, sportdagen en workshops.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Double Sports
Iedereen verdient een kans om te sporten en bewegen en Double Sports maakt zich hier hard voor. Double Sports brengt haar passie voor sport over door professionele sportworkshops, educatieve sportlessen en deskundig advies te leveren waarbij de ontwikkeling van de samenleving, de groep/vereniging en het individu niet wordt vergeten.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Bureau-Sport
Bureau-Sport is de verbinding tussen studenten van de opleidingen Sportkunde, HALO van de Haagse Hogeschool en Lifestyle, Sport en Bewegen van ROC Mondriaan en de beroepspraktijk. Bureau-Sport speelt een rol bij het vinden en het afstemmen van stages, projecten en afstudeeropdrachten. Bureau-Sport werkt pro-actief in het verwerven van relevante praktijkopdrachten. Daarnaast zorgt Bureau-Sport voor ondersteuning bij evenementen in de regio Haaglanden en de organisatie van evenementen in de Sportcampus Zuiderpark. Met de verhuizing naar de Sportcampus is Bureau-Sport ook direct betrokken bij allerlei initiatieven in en rondom de Sportcampus.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
De Haagse Sporttuin Duindorp
De Haagse Sporttuin Duindorp is een multifunctioneel buitensportcomplex die kinderen, maar ook jongeren en ouderen uit de wijk Duindorp en omgeving de kans biedt om laagdrempelig deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten. Het sportcomplex omvat drie multifunctionele sportvelden waarop vrijwel iedere sport gespeeld kan worden.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Stichting BSV Zuiderpark
Bewegen vinden we bij Stichting BSV Zuiderpark niet alleen heel leuk maar ook heel belangrijk. Door veel te bewegen worden je spieren en botten sterker, heb je een betere conditie en voel je jezelf een stuk fitter. Bovendien kun je beter ontspannen en ben je minder moe. Voordelen genoeg om met ons mee te doen! BSV Zuiderpark heeft de missie om sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen en (te laten) uitvoeren in en rondom het Zuiderpark te s'Gravenhage.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Set In Motion
Set In Motion is een jong en ambitieus sportbureau, opgericht in 2010 en gevestigd in Wateringen. Het bureau biedt de volgende drie services: 1) Attractieverhuur 2) Organiseren van evenementen 3) Coördineren en uitvoeren van gemeentelijke projecten.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Jeugdvoetbalopleiding
Jeugdvoetbalopleiding is opgericht in 2005 door Mark de Horn. Door zijn jaren lange ervaring is jeugdvoetbalopleiding in staat om bij iedere vereniging en op ieder niveau een impuls voor de jeugdopleiding van de club te realiseren.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Sportpark Willem Alexander
Bovenop het tunneldak van de snelweg A4 ligt een unieke sportaccommodatie. Sportpark Willem-Alexander beschikt over een moderne accommodatie met voetbalvelden, handbalvelden, een sporthal, een ballet- en dansstudio, een fysiotherapiepraktijk en een buitenschoolse opvang. Het ultieme doel is van de sportparken een buurthuis van de wijk te laten zijn waar georganiseerde sport, ongeorganiseerde sport, wijkbewoners en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht worden.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
BSV Teniersplantsoen
De sportvereniging van de Schilderswijk. Wil jij op een vernieuwende manier mede verantwoordelijk zijn om sport in de Schilderswijk te organiseren? En onderdeel zijn van een enthousiast jong team vanuit diverse opleidingen? Wordt lid van de BSV Teamplayers!

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Talentenkampen
Talentenkampen is een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren en aanbieden van sport- en spelactiviteiten voor kinderen in de basis schoolleeftijd, gedurende de schoolvakantie. Hierbij zij de activiteiten gericht op talentontwikkeling op het gebied van sport, maar zal er door middel van sport en spelactiviteiten ook aandacht besteed worden aan 21e eeuw vaardigheden.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Talentenpleinen
TalentenPleinen is een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren en aanbieden van sport-en spelactiviteiten rondom een multisportcontainer. Waarin kinderen gedurende de schooldag op verschillende momenten hier gebruik van kunnen maken. Zo wordt deze sportcontainer ingezet tijdens de lunchpauze, maar kan ook gebruikt worden als buiten-gymzaal.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Koninklijke Nederlands Korfbal Verbond
Het scholenkampioenschap Beachkorfbal is afgelopen jaar opgezet en blijkt een groot succes te kunnen worden. Het is de perfectie manier om kinderen enthousiast te krijgen en vooral ook om de kinderen op een leuke manier te laten sporten met veel actie, dynamiek en sfeer. Daarbij past het ook goed in de uitstraling van Den Haag Beachstad die de gemeente graag wil zijn. Den Haag is een stad waar het korfbal een belangrijke sport is en waar behoorlijk wat Beach courts zijn aangelegd. Kansen genoeg om een dergelijk toernooi te kunnen organiseren. Naast het organiseren van het grote eindtoernooi wordt er verwacht dat jullie zoveel mogelijk clinics verzorgen op de diverse beachvelden. De doelgroep voor de clinics is groep 5-8

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Jongeren op gezond gewicht (JOGG Delft)
JOGG is een initiatief dat zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren van 0 tot 19 jaar gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Centraal hierbij staat sportstimulering en de organisatie van evenementen.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Sportiefste School van Nederland
De verkiezing van de "Sportiefste School van Nederland” is een initiatief van de KVLO i.s.m. het NOC*NSF. Scholen (BO en voor het eerst ook S(B)O) met een vooruitstrevend beleid op het gebied van bewegen, sport en gezondheid in en rondom de school vervullen een voorbeeldfunctie voor andere scholen. Met de organisatie van de Haagse en landelijke verkiezingen wordt een kwaliteitsimpuls aan het programma voor bewegen en sport in het onderwijs geven.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Krajicek Foundation
De Krajicek Foundation wil kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief begeleiden en motiveren om dichtbij huis - met elkaar - te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en positieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
SCOOL
SCOOL is de schoolsportclub van de Dr. Willem Dreesschool, Dr. J.A. Gerth van Wijkschool, Prins Willem Alexanderschool, De Kameleon, De Baanbreker en De Horizon. Samen met de buurtsportverenigingen een club met ambities die nodig en noodzakelijk zijn in Laak. Er wordt gebruik gemaakt van de sportparken Laakveld, Ketelveld, het sportcomplex van HVV Laakkwartier , 6 gymzalen en een zwembad. Wekelijks sporten er zo’n 900 Leerlingen. Daarmee is SCOOL het grootste sportcluster van de stad geworden.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Team4Talent
Team4Talent wil een bijdrage leveren aan de sportieve en culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren in de gemeente PijnackerNootdorp. Jeugdige inwoners in Pijnacker-Nootdorp krijgen de mogelijkheid om op te groeien in een veilige, leuke en leerzame leefomgeving, waar talenten ontwikkeld worden en waar het goed en gezellig wonen, leren en leven is. Sport, bewegen en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Provincie Zuid-Holland
Het is een mooie uitdaging om wonen, werken en recreëren mogelijk te maken in de dichtstbevolkte provincie van het land. Een uitdaging waar 1600 collega's van de provincie elke dag opnieuw aan werken, samen met het bedrijßleven, maatschappeliike partners en het onderwijs.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
2SUR5 Samenwerking competitie
2SUR5 is een bedrijf die (buiten) sport activiteiten organiseert om samenwerken te bevorderen. Onze ambitie is om een landelijke samenwerkingscompetitie voor het voortgezet onderwijs op te zetten waarin uit iedere provincie van Nederland één team word samengesteld/geselecteerd die mee doet aan de grote landelijke finale. We stimuleren hiermee samenwerken op de school en in de klas.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Voor Welzijn (jeugdwerk Mariahoeve)
VOOR Welzijn organiseert activiteiten voor jong en oud. Zo leren we mensen kennen, en bij problemen makkelijk helpen voor de problemen escaleren. VOOR Welzijn wil samen met de Teamplayers in opdracht van de gemeente twee grote wijkactiviteiten organiseren in Mariahoeve (Stadsdeel Haagse Hout).

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur
Haagse Rugby club
De Haagsche Rugby Club, vele jaren toonaangevend in het Nederlandse rugby, bestaat al meer dan 84-jaar. Daarmee is zij een van de oudste rugbyclubs in Nederland. HRC is een club waarbij het goed toeven is. Qua sfeer en professionaliteit. Een club met een goede jeugdopleiding en een club die voornamelijk drijft op eigen kracht. Op een enkeling na vormen spelers die het rugbyspel in Den Haag hebben geleerd door de jaren heen het eerste team.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur


Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
Sociale Sportschool (NIEUW)
Welzijnsorganisatie Voor Welzijn ondersteunt bewoners van jong tot oud. Daarbij worden de mogelijkheden en talenten van mensen benut. Met de sociale sportschool wordt kwetsbare ouderen de mogelijkheid geboden om op een nieuwe manier deel te nemen aan sport maar ook in contact te treden met andere Hagenaars. Het biedt een kans op meedoen op geheel eigen wijze. De sociale sportschool is een nieuw project.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur


Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
Stuurgroep Buurtsportcoach Laakkwartier
De Stuurgroep Buurtsportcoach Laakkwartier (Florence, HVV Laakkwartier, Stichting MOOI, Elzha) wil om sport en bewegen in Laakkwartier te stimuleren een buurtsportvereniging in Laakkwartier opstarten voor volwassenen. Stagiaires van de Academie voor Sportstudies, het ROC Mondriaan en andere studenten waar de ambities bij het sporten liggen, zijn actief met het organiseren van allerlei sportactiviteiten rond HVV Laakkwartier en het Laakveld. De stuurgroep Buurtsportcoach Laakkwartier werkt nauw samen met verschillende partners uit de buurt.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur


Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
Beweegloket
Clinics bij zorginstellingen organiseren met als doel naamsbekendheid Beweegloket en motiveren mensen met een beperking te sporten en bewegen. Als friend (buddy) mee met cliënten van het Beweegloket naar sport of beweegactiviteiten.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur


Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
Stichting Mooi Escampade
MOOI Escampade staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van omgeving en individu. MOOI heeft één motto en één visie: ‘MOOI verbindt mensen’.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur


Geen filmpje beschikbaar
van deze Teamplayers groep
Grand Prix Judo
De Judo Bond Nederland (JBN) is verbindende aanjager voor budo in Nederland. De sporter kan judo, jiujitsu en aikido op zijn/haar eigen niveau met plezier beleven, in wedstrijd- en sportvormen die passen bij de wensen en behoeften. Mensen van jong en oud helpen we om geestelijk en lichamelijk in balans te komen en te blijven: van de kleuter die leert vallen en stoeien tot de jeugdige die meer weerbaar wil worden, maar ook de oudere die zeker wil blijven bewegen èn de topsporter die wil excelleren op Europese en wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. Van leren tot excelleren.

Meer informatie?
Kom langs bij de Teamplayers Informatiemarkt op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 17.00 uur